نبوت – درس دهم

نبوت – درس دهم

مفهوم دقیق خاتمیّت

پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) آخرین پیامبران خداست و سلسله نبوت با او پایان مى پذیرد و این از «ضروریات آیین اسلام» است.

ادامه مطلب

عدل – درس دهم

عدل  – درس دهم

مى دانیم قرآن صریحاً درباره گروهى از کفّار و گنهکاران سخن از مجازات جاویدان و به تعبیر دیگر «خلود» به میان آورده است.

ادامه مطلب

عدل – درس نهم

عدل – درس نهم

اقسام هدایت و ضلالت

مسافرى آدرسى را در دست دارد، به شما مى رسد و سؤال مى کند، شما براى نشان دادن مقصد او دو راه در پیش دارید:

ادامه مطلب

توحید – درس دهم

توحید – درس دهم

در جهان بى نهايت كوچك ها
چون ما در لابه لاى شگفتى هاى اين جهان آفرينش پرورش مى يابيم و به آنها عادت مى كنيم به همين جهت بسيار مى شود كه از اهميّت موجودات شگفت انگيز آن غافل مى مانيم به عنوان نمونه:

ادامه مطلب

عدل – درس هشتم

عدل – درس هشتم

تفویض در برابر جبر

البته در برابر اعتقاد به جبر که در سوى «افراط» قرار گرفته، مکتبى به نام مکتب «تفویض» است که در سمت «تفریط» است.

ادامه مطلب

توحید – درس نهم

توحید – درس نهم

دوستى حشرات و گل ها!

ادامه مطلب

عدل – درس هفتم

عدل – درس هفتم

1- وجدان عمومى انسان ها جبر را نفى مى کند

ادامه مطلب

توحید – درس هشتم

توحید – درس هشتم

يك دنيا شگفتى در يك پرنده كوچك

ادامه مطلب

عدل – درس ششم

عدل – درس ششم

از مسائلى که ارتباط نزدیک با مسئله عدالت پروردگار دارد مسئله «جبر و اختیار» است
ادامه مطلب

توحید – درس هفتم

توحید – درس هفتم

 نمونه هايى از نظام آفرينش
در سراسر جهان هستى «نظم» و «هدف» و «نقشه» آشكارا ديده مى شود، اكنون توجّه كنيد نمونه هايى از آن را مورد بررسى قرار مى دهيم:

ادامه مطلب