آشنایی با تجوید – درس اول – چرا باید قرآن بخوانیم؟

آشنایی با تجوید – درس اول – چرا باید قرآن بخوانیم؟

آشنایی با تجوید – درس ۱ – چرا باید قرآن بخوانیم؟

ادامه مطلب

آموزش تجوید – درس دوم – توصیه‌های بزرگان دین برای قرائت قرآن

آموزش تجوید – درس دوم – توصیه‌های بزرگان دین برای قرائت قرآن

آموزش تجوید – درس ۲ – توصیه‌های بزرگان دین برای قرائت قرآن

ادامه مطلب

آموزش تجوید – درس سوم – چه اشکالی دارد که قرآن را به لهجه عربی نخوانیم؟

آموزش تجوید – درس سوم – چه اشکالی دارد که قرآن را به لهجه عربی نخوانیم؟

آموزش تجوید – درس ۳ – چه اشکالی دارد که قرآن را به لهجه عربی نخوانیم؟

ادامه مطلب

آموزش تجوید – درس چهارم – ۳ کلید اساسی برای داشتن لهجه عربی در قرائت قرآن

آموزش تجوید – درس چهارم – ۳ کلید اساسی برای داشتن لهجه عربی در قرائت قرآن

آموزش تجوید – درس ۴ – ۳ کلید اساسی برای داشتن لهجه عربی در قرائت قرآن

ادامه مطلب

آموزش تجوید – درس پنجم – دومین کلید لهجه عرب

آموزش تجوید – درس پنجم – دومین کلید لهجه عرب

آموزش تجوید – درس ۵ – دومین کلید لهجه عرب

ادامه مطلب

آموزش تجوید _ درس ششم _ شیوه تلفظ حروف متفاوت بین زبان فارسی و عربی

آموزش تجوید _ درس ششم _ شیوه تلفظ حروف متفاوت بین زبان فارسی و عربی

آموزش تجوید- درس6- شیوه تلفظ حروف متفاوت بین زبان فارسی و عربی

ادامه مطلب

آموزش تجوید _ درس هفتم _ تأثیر توجه به حجم حروف؛ سومین کلید یادگیری لهجه عربی

آموزش تجوید _ درس هفتم _ تأثیر توجه به حجم حروف؛ سومین کلید یادگیری لهجه عربی

آموزش تجوید-درس7-تأثیر توجه به حجم حروف؛ سومین کلید یادگیری لهجه عربی

ادامه مطلب

آموزش تجوید – درس هشتم – چه حروفی در قرائت قرآن دو نوع تلفظ دارند؟

آموزش تجوید – درس هشتم – چه حروفی در قرائت قرآن دو نوع تلفظ دارند؟

چه حروفی در قرائت قرآن دو نوع تلفظ دارند؟

ادامه مطلب

آموزش تجوید – درس نهم – نکاتی در زمینه تلفظ صحیح برخی حروف در تجوید قرآن

آموزش تجوید – درس  نهم – نکاتی در زمینه تلفظ صحیح برخی حروف در تجوید قرآن

نکاتی در زمینه تلفظ صحیح برخی حروف در تجوید قرآن

ادامه مطلب

آموزش تجوید – درس دهم – شیوه‌های تلفظ حرف «نون» در تلاوت قرآن

آموزش تجوید – درس دهم – شیوه‌های تلفظ حرف «نون» در تلاوت قرآن

شیوه‌های تلفظ حرف «نون» در تلاوت قرآن

ادامه مطلب