نبوت – درس سوم – مصونیت از گناه و خطا

نبوت – درس سوم – مصونیت از گناه و خطا

مصونیت از گناه و خطا

بدون شک هر پیامبرى قبل از هر چیز باید اعتماد عموم را جلب کند به طورى که در گفته او احتمال خلاف و دروغ و اشتباه ندهند.

ادامه مطلب

نبوت – درس دوم

نبوت – درس دوم

در درس گذشته نیاز به وجود پیامبران را از دو بُعد «تعلیم» و «تربیت» دانستیم، اکنون نوبت به قوانین اجتماعى و نقش مهمّى که پیامبران در این زمینه دارند رسیده است.

ادامه مطلب

نبوت – درس اول

نبوت – درس اول

پیامبران هرگز سخن نامعقول یعنى چیزى بر ضد عقل و خرد نمى گویند، و اگر بگویند پیامبر نیستند، بلکه آنها در فهم و درک مجهولات به ما کمک مى کنند و این بسیار براى ما مهم است.

ادامه مطلب