معاد – درس دهم

معاد – درس دهم

بسیارى از خود مى پرسند آیا عالم پس از مرگ درست مانند این جهان است، یا با آن تفاوت هایى دارد؟ نعمت هایش، کیفرهایش و خلاصه نظام و قوانینى که بر آن حاکم است همانند این جهان مى باشد؟

ادامه مطلب

معاد – درس نهم

معاد – درس نهم

از سؤالات مهمّى که در بحث معاد مطرح است این است که آیا معاد تنها جنبه «روحانى» دارد، و یا جسم و بدن انسان نیز در جهان دیگر باز مى گردد، و انسان با همین روح و جسمى که در دنیا دارد، تنها در سطحى برتر و بالاتر، به زندگى جدید ادامه مى دهد؟

ادامه مطلب

معاد – درس هشتم

معاد – درس هشتم

هیچ کس نمى داند از چه زمانى انسان به فکر وجود «روح» افتاد.

ادامه مطلب

معاد – درس هفتم

معاد – درس هفتم

بسیارى سؤال مى کنند خداوند ما را براى چه آفریده؟

ادامه مطلب

معاد – درس ششم

معاد – درس ششم

آیات قرآن به خوبى این حقیقت را نشان مى دهد که بت پرستان و همچنین سایر کفّار، نه تنها در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله)، بلکه در اعصار دیگر نیز از مسألۀ معاد و زنده شدن بعد از مرگ تعجّب مى کردند، و وحشت داشتند، و حتّى آن را دلیلى بر جنون گوینده آن مى شمردند و به یکدیگر مى گفتند:

ادامه مطلب

معاد – درس پنجم

معاد – درس پنجم

با کمى دقّت در نظام جهان هستى و قوانین آفرینش مى بینیم همه جا قانونى بر آن حکومت مى کند و هر چیزى در جاى خود قرار دارد.

ادامه مطلب

معاد – درس چهارم

معاد – درس چهارم

معمولا مى گویند خداشناسى در فطرت و سرشت آدمى است، و اگر به کاوش ضمیر آگاه و ناآگاه انسان بپردازیم به ایمان و علاقه او به یک مبدأ ماوراءِ طبیعى که از روى علم و برنامه و هدف این جهان را آفریده است، دست مى یابیم.

ادامه مطلب

معاد – درس سوم

معاد – درس سوم

از آن جا که مسأله زندگى پس از مرگ و دادگاه عظیم رستاخیز براى انسانى که در محدوده این جهان زندانى است مطلب تازه اى به نظر مى رسد.

ادامه مطلب

معاد – درس دوم

معاد – درس دوم

اگر زندگى این جهان را بدون جهان دیگر در نظر بگیریم بى معنى و پوچ خواهد بود.

ادامه مطلب

معاد – درس اول – مرگ پایان است یا آغاز؟

معاد  – درس اول – مرگ پایان است یا آغاز؟

مرگ همیشه به صورت یک هیولاى وحشتناک در برابر چشم انسان ها مجسّم بوده است، فکر و اندیشه آن، شربت شیرین زندگى را در کام بسیارى ناگوار ساخته.

ادامه مطلب